Mahkeme kararından 4 gün sonra iskele çöktü: Kaçak olarak devam etmiş

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde biri ağır 6 kişinin yaralandığı Hacı Baki Çelik Cami’nin inşaatı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Mezopotamya Ajansı’nın aktardığı habere göre, inşaatında 6 kişinin yaralandığı caminin yapımının durdurulması kararı verildiği ancak mahkemenin kararına rağmen inşaatın kaçak devam ettiği ortaya çıktı.

MAHKEME KARARINDAN 4 GÜN SONRA İSKELE ÇÖKTÜ

İmar planında yeşil alan olarak geçen yerin statüsünün 17 Şubat 2020 tarihinde ‘Rekreasyon Alanı’ndan ”İbadet Alanı’na dönüştürülmesine karşı Diyarbakır Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği öğrenildi. Mahkemenin kararından 4 gün sonra ise caminin inşaatındaki iskele çökmüş, biri ağır 6 işçi yaralanmıştı.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ

Alanın statüsünün değiştirilmesine karşı Şehir Plancıları Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine Diyarbakır 1’inci İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Oda, dava başvurusunda ‘Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne atıfta bulunarak, imar değişikliğinin mevcut plan ana kararlarının sürekliliği, bütünlüğünü bozmaması, davaya konu plan değişikliğinin bu kuralı ihlal ettiğini hatırlattı. Başvuruda, aynı yönetmeliğin fonksiyon değişikliği yapılması zorunlu hallerde değişen sosyal donatı alanının eşdeğer büyüklüğünde yeni bir alanın ayrılması gerektiği fakat dava konusu değişikliğin bu kuralı da ihlal ettiği, bunun planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu belirtilerek, yürütmenin durdurulması ve iptali istendi.

MAHKEMEDEN OYBİRLİĞİYLE KARAR

Dava konusu işlemin uygulanması halinde plan hükümleri doğrultusunda yapılaşma çalışmalarının başlayacağı ve bu durumun da mülkiyet sorununa yol açacağı, bununda telafisi imkansız zararlar doğuracağına işaret eden Diyarbakır 1’inci İdare Mahkemesi, işlemin hukuka aykırı olduğunu ve yürütülmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verdi.

BAKANLIKTAN İTİRAZ BAŞVURUSU

Diyarbakır 1’inci İdare Mahkemesi’nin 24 Nisan 2021’de verdiği kararın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Bakanlık, bilirkişinin konuya ilişkin hazırladığı raporun hukuka aykırı bulunduğunu, bölgede ibadet alanı ihtiyacı bulunduğunu ve yürütme durdurma kararının kaldırılmasını istedi.

İSTİNAF MAHKEMEYİ DESTEKLEDİ

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi ise kararında, kararın kaldırılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı sonucuna vararak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması talebini reddetti. İstinaf Mahkemesi, kararı 7 Nisan 2022’de oybirliğiyle aldı. (HABER MERKEZİ)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.