29 Ekim Atatürk’ün sözleri neler? Cumhuriyet İlanı Atatürk konuşması dinle!

29 Ekim Atatürk’ün sözleri neler ve Cumhuriyet İlanı Atatürk konuşması dinle konuları gündeme geliyor. 29 Ekim anlamlı, güzel, kısa mesajlar ve Cumhuriyet Bayramı mesajlar merak ediliyor. 29 Ekim Atatürk’ün sözleri neler? Cumhuriyet İlanı Atatürk konuşması dinle! Detaylar haberimizdedir…

29 EKİM ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ NELER?

  • Cumhuriyet fazilettir.

• Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.

• Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.

• Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

• Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alelâde politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir.

• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! En güzel yeni resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri! Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları! Atatürk sözleri!

• Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

• Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir.

• Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

• Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

• Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk’ün S.D. I, S. 372)

• Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923 (Nutuk II, S. 814-15)

• Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.

• Türkiye’de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükümeti’nin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır.

• Cumhuriyeti, ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.

CUMHURİYET İLANI ATATÜRK KONUŞMASI DİNLE

  • Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

• Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır.

• Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

• Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

• Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.

• Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.

• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! En güzel yeni resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri! Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları! Atatürk sözleri!

• Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923 (Nutuk II, S. 814-15)

• Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

• Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk’ün S.D. I, S. 372)

Atatürk ün cumhuriyet ile ilgili sözleri! Atatürk ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri! Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı sözleri!

• Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.

• Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923 (Atatürk’ün S.D. III, S. 71)

• Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet Türklerdir.

• Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.

• Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927 (Nutuk II, S. 831)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx